Disclaimer


De content op deze site is door Julia met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter, Julia is niet aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Tevens is Julia niet verantwoordelijk voor content op websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content getoond op Julia of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Voor meer informatie over bovenstaande kunt u contact opnemen met Julia:

T +31 (0)85-2736756
I www.julia.eu
E info@julia.eu